Tổ Chức

Hiệu trưởng:  Cô Nguyễn Thị Tiền
Phụ trách chuyên môn: Thầy Nguyễn Văn Rìu
Chủ tịch công đoàn: Cô Nguyễn Thị Bình
Bí Thư Chi Đoàn:

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Tổng Phụ Trách Đội:

Cô Phạm Thị Phương Thảo

Tổ chuyên môn:
Tổ Tự Nhiên

Tổ trưởng: Thầy Hoàng Văn Hòa

Tổ phó: Cô Nguyễn Thị Phương Lan

Tổ Xã Hội

Tổ trưởng: Cô Lê Thị Nhung

Tổ phó: Cô Lê Thị Thu

Thành viên:

1. Trần Thị Mai

2. Đỗ Thụy Thu Phương

3. Huỳnh Thị Điệp

4. Nguyễn Thị Thu Nga

5. Phan Thị Hảo

6. Phương Thị Thu

7. Cao Thị Nhân

8. Nguyễn Thị Hương Tâm

9. Nguyễn Thị Yến

10. Nguyễn Thị Bình

11. Nguyễn Thị Minh Tâm

12. Nguyễn Thi Thu Hà

13. Trần Bảo Toàn

14. Nguyễn Hữu Thu

15. Phạm Hồng Giang

16. Mai Thị Thúy

17. Đinh Văn Thọ

18. Hoàng Thị Lịch

19. Nguyễn Thị Thu Hòa

20. Nguyễn Thanh Liêm

21. Hồ Thị Quý

22. Nguyễn Thị Thu Hiền

23. Nguyễn Văn Rìu

24. Nguyễn Thị Phương Thảo

Thành viên:

1. Nguyễn Thị Thanh Uyên

2. Trương Thị Bích Loan

3. Lê Thị Hường

4. Đặng Thị Cẩm Giang

5. Nguyễn Thị Thảo

6. Trần Thị Cẩm Tiên

7. Phạm Văn Khoa

8. Phạm Thế Quyền

9. Phạm Thị Nhuần

10. Phạm Thị Huế

11. Trần Thị Thùy Thương

12. Trần Thanh Mai

13. Võ Thị Mỹ Lệ

14. Trần Thị Phúc Mai

15. Huỳnh Thị Ngọc Hòa

16. Nguyễn Thị Kim Hương

17. Hồ Thị Tuyến

18. Nguyễn Thị Như Trâm

19. Nguyễn Thúy Ngọc

20. Phạm Thị Phương Thảo

21. Nguyễn Thị Hương

 

 

Tổ Văn Phòng:  Nguyễn Thị Điệp, Phạm Thị Thuận, Phan Thị Trúc My