hội nghị

1443445833175_34

 

 

Trường THCS An Hiệp được thành lập tháng 6/1993, có bề dày 20 năm xây dựng và trưởng thành.  Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Hội khuyến học Trung ương và Hội khuyến học xã, trường đã không ngừng phấn đấu và đạt thành tích đáng khích lệ trong những năm qua. Tuy nhiên trường cũng còn nhiều yếu kém, bất cập nằm trong những yếu kém, bất cập trung của hệ thống giáo dục quốc dân.

camthituyenlop6nhieutruongtuyenhocsinhbangcachdoiqeqbbbaaade4tCn

học sinh

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2010 -2020 của trường THCS An Hiệp được đề ra nhằm xác định mục tiêu, giải pháp và các bước đi cụ thể để giáo dục nhà trường đạt đến tầm cao mới, hoà nhập với xu thế đa dạng hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá của giáo dục  nước nhà, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương.