Liên hệ

TRƯỜNG THCS NINH GIA

Địa chỉ: xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Người phát ngôn: Bà Nguyễn Thị Tiền – Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0633 846 031