Giới thiệu

          120539542_799017954183599_5665253661313783948_n

           Trường trung học cơ sở Ninh Gia được thành lập năm 1977 mang tên Trường phổ thông cơ sở Ninh Gia lúc đó trường có 3 cấp: Mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở – Thầy Nguyễn Nhân làm hiệu trưởng.

          Từ năm 1991 tách trường có tên gọi là trường THCS Ninh Gia cùng chung cơ sở với tiểu học Ninh Gia do Thầy Đặng Văn Lệ làm Hiệu trưởng, đến năm 1994 trường chuyển cở sở xuống trường lái và có tên gọi là trường THCS Lê Quý Đôn do Thầy Hoàng Việt Tùng làm hiệu trưởng, Thầy Đặng Văn Việt làm hiệu phó.

          Từ năm 1996 đến nay trường đổi tên là trường THCS Ninh Gia như hiện nay – Thầy Nguyễn Văn Rìu được bổ nhiệm làm hiệu phó.

          Trải qua nhiều chặng đường mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu thốn cả về phòng học cũng như trang thiết bị dạy học nhưng thầy trò trường trung học cơ sở Ninh Gia luôn luôn gặt hái được nhiều thành tích trong giảng dạy cũng như trong học tập và các hoạt động văn nghệ thể dục thể thao. Sau đây là một số thành tích của thầy trò trường chúng ta từ năm học 1995 – 1996 đến nay.

 • Năm học 1995 – 1996: Trường THCS Lê Quý Đôn có tổng số 21 giáo viên, 429 học sinh, chia thành 10 lớp. Số học sinh giỏi toàn diện l4 em, có 6 học sinh đạt HS giỏi cấp huyện; 2 học sinh đạt giải điền kinh cấp huyện; 1 cấp tỉnh và 3 thầy cô được công nhận là giáo viên giỏi cấp huyện.
 • Năm học 1996  1997: Trường THCS Lê Qúi Đôn có 486 học sinh, biên chế thành 12 lớp. Tỷ lệ hoc sinh giỏi toàn diện 10,7 %; loại khá 14,9 %. Có 15 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa, 3 học sinh đạt giải điền kinh cấp tỉnh. Có 1 học sinh đạt giải khuyến khích môn văn 9 quốc gia.
 • Năm học 1997  1998: Trường THCS Ninh Gia có tổng số 520 học sinh, biên chế thành 14 lớp; tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện 10,8 %, khá 27,7 %. Có 2 học sinh đạt giải điền kinh cấp tỉnh; có 8 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa; có 2 thầy cô đạt giải giáo viên giỏi cấp tỉnh; có 2 thầy cô giáo viên giỏi cấp huyện.
 • Năm học 1998  1999: Tổng số 595 học sinh biên chế thành 16 lớp. Tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện l 1,3 %, khá 27,5 %. Có 6 Học sinh đạt giải HSG cấp huyện, giải nhất đồng đội nam, giải nhất nữ toàn đoàn. Có 4 giáo viên giỏi cấp huyện.
 • Năm học 1999  2000: Tổng số học sinh toàn trường là 670 em, biên chế thành17 lớp. Số CB-GV-CNV là 25. Tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện là 17 %, khá 33,8 %. Số học sinh cấp huyện là 13. Có 1 học sinh đạt giải huy chương vàng bóng đá, 2 huy chương đồng điền kinh cấp tỉnh, và 1 giải điền kinh cấp huyện. Phía giáo viên: 2 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 3 giáo viên giỏi cơ sở; 1 tổng phụ trách giỏi.
 • Năm học 2000  2001: Toàn trường có 754 học sinh, phân thành 19 lớp; số CB-GV-CNV là 28. Có 1 học sinh đạt giải 3 môn văn 9 cấp tỉnh. Có 7 học sinh giỏi cấp huyện. Giáo viên:  có 1 giáo viên giỏi cấp huyện, 3 giáo viên đề nghị chiến sỹ thi đua.
 • Năm học 2001- 2002: Tổng số 790 học sinh, biên chế thành 20 lớp, số CBGV-CNV là 32, tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện là 11,2 %, khá 37,7 %. Có 1 học sinh đạt giải khuyến khích môn lý 9 cấp tỉnh. Có 13 học sinh giỏi cấp huyện. Giải nhất bóng đá mini cấp huyện.
 • Năm học 2002  2003: Tổng số học sinh 858, biên chế 22 lớp số CBGV-CNV là Tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện 9,67 %; khá 42,6 %. Có 12 học sinh giỏi cấp huyện; Có 3 học sinh giỏi cấp tỉnh.
 • Năm học 2003  2004: Tổng số HS 865, biên chế thành 24 lớp số CB-GV-CNV Học sinh giỏi toàn diện 23 em; khá có 61 em; Có 26 học sinh giỏi cấp huyện. Em Hồ Thị Xuân Thủy được nêu gương tốt trong chương trình Hoa cúc trắng của đài truyền hình Lâm Đồng (vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo). Có 3 giáo viên giỏi cấp huyện.
 • Năm học 2005 – 2006: Trường THCS Ninh Gia có 41 cán bộ giáo viên công nhân viên, cô Nguyễn Thị Tiền được bổ nhiệm làm hiệu phó. Tổng số học sinh là 951 học sinh; có 13 học sinh giỏi cấp huyện, 2 học sinh giỏi cấp tỉnh; có 112 em đạt HS giỏi toàn diện chiếm tỷ lệ 11,8 %. Đạt giải 2 bóng đá mini, giải khuyến khích điền kinh, giải 3 đồng đội nam. Có 4 giáo viên giỏi cấp huyện; Có 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh.
 • Năm học 2006  2007: Hiệu trưởng nhà trường Cô Nguyễn Thị Mân. Trường có 47 CB-GV-CNV; 1011 học sinh; có 10 học sinh giỏi cấp huyện, có 72 học sinh đạt giỏi toàn diện. Có 7 giáo viên giỏi cấp huyện. Thể dục thể thao đạt giải 3 hội thao điền kinh cấp huyện đồng đội nam.
 • Năm học 2007 – 2008: Trường có 56 CB-GV-CNV, tổng số: 971 học sinh. Có 2 giáo viên giỏi cấp tỉnh; có 5 giáo viên giỏi cấp huyện. Có 4 học sinh giỏi cấp tỉnh, 10 học sinh giỏi cấp huyện. Đạt huy chương vàng bóng đá mini cấp tỉnh. Giải khuyến khích đồng đội nam môn điền kinh và một số giấy khen và giải thưởng khác.
 • Năm học 2008  2009: Trường có 56 CB-GV-CNV; số học sinh của trường là 996 học sinh. Có 18 học sinh giỏi cấp huyện; có 2 học sinh giỏi cấp tỉnh; kết quả tốt nghiệp THCS: 100%. Các hoạt động văn hóa thể dục thể thao: 1 học sinh đạt giải 3 môn cờ vua, một giải nhất môn nhảy xa, hai học sinh tham gia đội bóng đá cấp tỉnh đạt huy chương vàng, một giải khuyến khích thi vẽ tranh về môi trường. Về phía giáo viên: có 8 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cơ sở. Có 2 giáo viên đề nghị ngành công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Có 7 cán bộ giáo viên đề nghị ngành công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và nhiều thành tích nổi bật khác.
 • Năm học 2009 – 2010: Có 1031 học sinh, biên chế 26 lớp; tổng số CB-GV-CNV là 58. Có 19 học sinh được công nhận là học sinh giỏi cấp huyện trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì – thủ khoa và 3 giải ba. Có 3 học sinh giỏi cấp tỉnh. Trong đó có 1 giải nhất – thủ khoa, 02 giải khuyến khích. Tham gia thi thể thao: đạt huy chương đồng bóng đá nam, 01 huy chương bạc, 01huy chương đồng môn điền kinh. Về phía giáo viên: có 3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cơ sở, có 3 GV đạt giải trong cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Năm học 2010 – 2011: Có 1011 học sinh, biên chế 27 lớp tổng số CB-GV-CNV là 60. Trong đó có 202 học sinh giỏi, 380 học sinh khá.
 • Năm học 2011 – 2012: 1092 học sinh, biên chế 27 lớp. Học sinh giỏi các môn văn hóa cấp huyện: Tổng số HS dự thi: 42, TS học sinh đạt giải: 23, trong đó: 01 giải nhất môn giải toán bằng máy tính Casio, 7 giải nhì (môn Toán, Lý, Địa, Casio), 06 giải ba (môn Lý, Địa, Casio) 08 giải KK (Lý, Toán, Địa, Casio). So với năm trước số lượng giải tăng 01. Học sinh giỏi cấp tỉnh: Tổng số HS dự thi: 13. Tổng số HS đạt giải:08, đạt tỉ lệ: 61,5%, tỉ lệ HS đạt giải /HS dự thi toàn huyện 8/73 đạt tỉ lệ: 11%, trong đó: giải nhất: 01 (Địa), nhì: 1 (Lý), giải ba: 6 (Lý, Địa, Toán), Tỉ lệ HS đạt giải trên TSHS khối 9: 13/228, đạt tỉ lệ 5.7%.
 • Năm học 2012 – 2013: Có 1093 học sinh, biên chế 29 lớp. Có 12 học sinh giỏi cấp huyện. Có 3 học sinh giỏi cấp Tỉnh. Em Phạm Ngọc Bảo Anh được nêu gương tốt trong chương trình Hoa cúc trắng của đài truyền hình Lâm Đồng (Vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo).
 • Năm học 2013 – 2014: Có 1105 học sinh, tổng số lớp: 29 lớp, trong đó khối 6: 7 lớp, khối 7: 8 lớp, khối 8: 7 lớp, khối 9: 7 lớp. Có 23 học sinh giỏi cấp huyện; 3 học sinh giỏi cấp tỉnh.
 • Năm học 2014 – 2015: Có 1051 học sinh. Tổng số lớp: 29 lớp, trong đó khối 6: 8 lớp, khối 7: 7 lớp, khối 8: 7 lớp, khối 9: 7 lớp. Có 37 học sinh giỏi cấp huyện; 3 học sinh giỏi cấp tỉnh.
 • Năm học 2015 – 2016: Có 994 học sinh. Tổng số lớp: 28 lớp, trong đó khối 6: 8 lớp, khối 7: 7 lớp, khối 8: 6 lớp, khối 9: 7 lớp. Có 61 học sinh giỏi cấp huyện; 13 học sinh giỏi cấp tỉnh. Em Nguyễn Thị Kiều được nêu gương tốt trong chương trình Hoa cúc trắng của đài truyền hình Lâm Đồng (Vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo).
 • Năm học 2016 – 2017: Có 965 học sinh. Tổng số lớp: 26 lớp, trong đó khối 6: 7 lớp, khối 7: 7 lớp, khối 8: 6 lớp, khối 9: 6 lớp. Có 60 học sinh giỏi cấp huyện; 4 học sinh giỏi cấp tỉnh.
 • Năm học 2017 – 2018: Tổng số 954 học sinh với 26 lớp, trong đó khối 6: 6 lớp, khối 7: 7 lớp, khối 8: 7 lớp, khối 9: 6 lớp. Số CB – GVNV trong trường là 56. Tổng số học sinh giỏi cấp huyện: 35 học sinh, ở các bộ môn: Toán, Địa lý, Vật lý, Lịch sử, Sinh học, Ngữ văn. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
 • Năm học 2018 – 2019: Có 914 học sinh. Tổng số lớp: 25 lớp, trong đó khối 6: 7 lớp, khối 7: 7 lớp, khối 8: 6 lớp, khối 9: 5 lớp. Trong năm học này, thầy và trò trường THCS Ninh Gia đã đạt rất nhiều thành tích đáng tự hào trong công tác bồi dưỡng và đạt học sinh giỏi các môn ở các cấp từ cấp huyện lên đến cấp tỉnh với kết quả rất cao. Cụ thể có 12 em học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 2 em đạt giải nhất bộ môn Lý và Sinh, 29 em đạt học sinh giỏi cấp huyện trong đó có 1 em đạy giải nhất bộ môn Địa Lý.
 • Năm học 2019 – 2020: Có 997 học sinh. Tổng số lớp: 25 lớp, trong đó khối 6: 8 lớp, khối 7: 7 lớp, khối 8: 5 lớp, khối 9: 6 lớp. Tổng số CB – GVNV trong trường là 59. Tổng số học sinh giỏi cấp huyện: 17, ở các bộ môn: Toán, Địa Lý, Vật Lý, Lịch Sử, Sinh học, Ngữ Văn. Tổng số hoc sinh giỏi cấp tỉnh: 6, ở các bộ môn: Toán, Sinh học, Địa Lý. Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
 • Năm học 2020 – 2021: Có 1063 học sinh. Tổng số lớp: 26 lớp, trong đó khối 6: 8 lớp, khối 7: 7 lớp, khối 8: 6 lớp, khối 9: 5 lớp.